GRADUACION DI ANDREA P. NIEBLES OYUELA

ORANJESTAD – Riba diaranson 17 di februari 2021, a graduadi e Facultad di Ley di Universidad di Aruba, Sra. Andrea P. Niebles Oyuela.

El a gradua defendiende su tesis titula:

“Dienen de huidige ontslagvergoedingsregelingen op Aruba te worden aangespast in het licht van rechtszekerheid?

De examencommissie bestond uit de leden:

mr.dr. Carlos Bollen

prof. Rene de Groot

mr. David Kock

Universidad di Aruba ta felicita Sra. Anfrea Niebles cu su logro.

Op woensdag, 17 februari, 2021 is mevrouw, Andrea P. Niebles Oyuela, afgestudeerd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba.
Zij verdedigde haar scriptie met als onderwerp:
“Dienen de huidige ontslagvergoedingsregelingen op Aruba te worden aangepast in het licht van rechtszekerheid?”
De examencommissie bestond uit de leden:
mr. dr. Carlos Bollen prof. Rene de Groot mr. David Kock
De Universiteit van Aruba feliciteert haar van harte met het behaalde resultaat.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *